MALUCH 2019


Zostały ogłoszone wyniki programu Maluch+. Niestety w tym roku rodzice otrzymują tylko 100 zł dofinansowania.