RODO

Rodo w żłobku Wyspa Malucha

 

Podstawa prawna : Art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE Nr 119)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że:

  1. Administratorem przedstawionych przez Pana/ią danych osobowych jest Niepubliczny Żłobek Wyspa Malucha w Rudzie Śląskiej.
  2. Inspektorem ochrony danych w Niepublicznym Żłobku Wyspa Malucha w Rudzie Śląskiej jest pani Agnieszka Wojtan.
  3. Pana/i (oraz członków rodziny), dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji na wolne miejsca w Niepublicznym Żłobku Wyspa Malucha w Rudzie Śląskiej.
  4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  5. Pana/i (oraz członków rodziny i osób wskazanych do odbierania dziecka) dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż wskazany w przepisach archiwacji dokumentacji.
  6. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści udostępnionych przez Pana/ią danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie.
  7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotychczas naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
  8. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestniczenia w procesie rekrutacji do żłobka oraz zawarcia umowy o świadczenie usług w Niepublicznym Żłobku Wyspa Malucha w Rudzie Śląskiej. Jest Pan/i zobowiązany/a do padania danych określonych w dokumentacji, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacji do żłobka oraz zawarcia umowy o świadczenie usług przez Niepubliczny Żłobek Wyspa Malucha.